Aesus Consultancy & Training Groep ontwikkelt organisaties en mensen. CTG Aesus ondersteunt u bij het richten en inrichten van uw organisatie en het vormgeven van de verbinding tussen organisatie en mensen.Ondernemen is organiseren, het op elkaar afstemmen van schijnbaar losse elementen binnen een organisatie die als radertjes in elkaar grijpen. In samenwerking zorgen ze ervoor dat er resultaat geboekt wordt. De manier van afstemmen is van belang. Immers, de volgorde van letters bepaalt de juiste spelling van een woord. De volgorde van noten is specifiek is voor een unieke melodie. Zo ook is de afstemming van alle onderdelen binnen uw organisatie bepalend voor het vermogen om succesvol en onderscheidend te zijn.In diverse branches zijn we werkzaam rondom de thema’s:

  • Strategie en riskmanagement

  • Organisatiestructuur en procesinrichting

  • Control, governance en audit

  • Organisatie- en talentontwikkeling

  • Samenwerkingsvraagstukken en teameffectiviteit

Op dit moment ontwikkelen wij ook onze nieuwe website. Binnenkort zijn wij via de vernieuwde website bereikbaar. Ondertussen blijven wij bereikbaar via de ongewijzigde contactgegevens:

Zernike park 12
9747 AN  GRONINGEN
050 – 750 20 30
info@aesus.nl